Menu

CÔNG TY THIẾT KẾ WEB DOTE

Trung thủy trọn đời

Khi khó khăn xẩy ra, khó khăn cần được giải quyết

Như là một đề kháng để tăng bán hàng, công ty cần phải áp dụng nhiều nỗ lực để giữ hoặc tăng doanh thu.
Hơn bao giờ hết, đây là lúc cần xem xét DOTE cho các nhu cầu thiết kế website của bạn.
Mặc dù chúng tôi có thể không có giá rẻ nhất trong lĩnh vực, nhưng chúng tôi làm việc thông minh để cung cấp cho bạn nhiều nhất từ ngân sách của bạn.
web design

Chúng tôi cung cấp một dải rộng các dịch vụ và khả năng cho dự án website của bạn, hãy chọn nhóm thực hiện đúng thời gian và đúng ngân sách.

Thiết kế website

 • Phát triển website hoàn chỉnh
 • Phân tích website hiện tại
 • Thiết kế lại website hoặc bổ xung chức năng
 • Kiểm thử khả năng sử dụng
 • Cập nhật, đổi mới website
 • Xúc tiến

Công nghệ website

 • CMS
 • Hệ thống TMĐT
 • Các giải pháp quản trị tùy chỉnh
 • Hệ thống quan hệ thành viên
 • Phát triển dữ liệu
 • .NET và công nghệ tương tự

Dịch vụ bảo trì

 • Kiểm tra hiển thị
 • Kiểm tra liên kết
 • Hiệu chỉnh đồ họa
 • Hiệu chỉnh SEO
 • Phân tích lưu lượng
 • Xem xét CSS và công nghệ website